Image

Po miesiącach rozłąki uczniowie i nauczyciele spotykali się w szkolnych murach. To doskonały moment na start kolejnej odsłony kampanii Szczecin to Wy, która tym razem skupiona jest na oświacie. Rozmowy uczniów, belfrów i prezydenta zaowocowały niezwykłym, pilotażowym programem, który jest unikatowy w skali kraju.

Każdego z nas pandemia dotknęła w większym lub mniejszym stopniu. Zmienił się sposób wykonywania pracy, relacje, otoczenie. Szczególnie dorośli zatrzymali się na chwilę i z większą refleksją podchodzą nie tylko do codzienności, ale także przyszłości. Świadomość zmian i niepewność jutra stwarza warunki do rozwoju i modyfikacji funkcjonowania, pomimo lęku. Do tego trzeba jednak determinacji, wsparcia i odpowiednich narzędzi, ale przede wszystkim słuchania siebie nawzajem.

Egzamin bez przygotowania

Nie ma nic bardziej pewnego niż zmiana – to fakt. O ile doświadczeni czy ukształtowani zawodowo ludzie mają tego świadomość, to dzieci i młodzież już zdecydowanie mniej. Rok 2020 bardzo mocno doświadczył uczniów na wszystkich poziomach. Nie można zapominać, że przejście z nauki stacjonarnej na zdalną było ogromnym szokiem i niewyobrażalną zmianą. Mało, kto pytał licealistów jak się czują, czego się boją, czego oczekują.

My zapytaliśmy.

Podejrzeliśmy uczniów i nauczycieli, spotkaliśmy się z nimi zaraz po powrocie do szkoły. Chcieliśmy sprawdzić jak przebiegło ich połączenie po miesiącach rozłąki i jak zdalne nauczanie wpłynęło na obie strony. Świat przecież nie stanął w miejscu, a belfrów, dzieci i młodzieży nikt nie pytał czy chcą pozostać w domu. Nikt nie powiedział im nawet jak długo nauka w zmienionej formie będzie trwała. Ostatnie miesiące to jeden wielki znak zapytania i niewiadoma. Egzamin, który nauczyciele i uczniowie zdali celująco, bez przygotowania.

Robimy to dla Was

W kilku placówkach nagrane zostały spotkania uczniów i nauczycieli, a także ratownika medycznego i prezydenta Piotra Krzystka. Rozmowy prowadzone były o wpływie pandemii na przyszłość społeczności szkolnej, ale także życia codziennego. Chcieliśmy wysłuchać historii, poznać punkt widzenia różnych osób. Dzięki wymianie doświadczeń i różnym perspektywom łatwiej będzie wypracować dobre rozwiązania na przyszłość i zastanowić się nad kierunkiem zmian. Młodzież z LO5, ZS8, ZCEMiP i LO2 dała nowe spojrzenie na czas spędzony w domu, ale także na powrót do placówki. Okazało się, że uczniowie mają mnóstwo przemyśleń i pomysłów na funkcjonowanie w przyszłości. Nauczyciele także znaleźli platformę wymiany doświadczeń i poglądów. Po obu stronach pojawiło się mnóstwo obaw o codzienność, przyszłość, zdrowie. Wszystkie niewypowiedziane dotąd lęki znalazły swoje ujście w konfrontacji ze stojącymi naprzeciw osobami.
Image
Image

„Psycha siada”

Jednym z najczęściej pojawiających się tematów była coraz gorsza kondycja psychiczna ludzi i mnóstwo negatywnych emocji związanych z pandemią. Strach przed niewiadomymi, lęk o zdrowie własne i najbliższych, separacja, brak kontaktu z innymi osobami mocno wpłynęła na stan wszystkich ludzi. Zwrot „psycha siada” na stałe zakorzenił się w języku licealistów.
Przekujmy to w sukces

Przekujmy to w sukces

Pomimo refleksji związanej z potrzebą izolacji, dystansu i obaw o przyszłość ze spotkań wiało optymizmem. Punkty patrzenia na przyszłość wszystkich gości spotkań są mimo wszystko podobne. Wymiana doświadczeń i głęboka analiza tego, co za nami i przed nami, narzędzi, z których mogliśmy skorzystać i możliwości, jakie daje nam świat wirtualny pozwolą odsiać elementy złe od dobrych.
Image

Piotr Krzystek: „Musimy zaopiekować się młodymi”

Jednocześnie nauczyciele i uczniowie stali się głosem szczecińskiej oświaty. Rozmowy zaowocowały planem miasta na przeprowadzenie badania wpływu pandemii na emocje i zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży szczecińskich szkół.

„Dzięki spotkaniu się twarzą w twarz, a nie za pośrednictwem ekranu komputera, mogliśmy w końcu bezpośrednio porozmawiać z uczniami szczecińskich szkół i poznać ich pinię o tym ostatnim, jakże trudnym, dla wszystkich czasie” – mówi Piotr Krzystek, prezydent Szczecina. „Wiemy jednocześnie, że to dopiero początek trudnej pracy, jaką będziemy mieli do wykonania, żeby zadbać właściwie  o młodzież, która tak bardzo chce  powrotu do normalności”.

Po tych trudnych miesiącach potrzeba nam czasu i dystansu, aby zrozumieć, że przyszłość zależy od naszego nastawienia i konkretnych działań, a debata o zmianach w systemie edukacji i życiu szkół dopiero się rozpoczyna. Z sygnałów, które do nas docierają,  już dziś wiemy, że musimy zaopiekować się młodymi.