Image

Szczecin to Wy

kampania, która łączy.

W  2020 roku, na początku pandemii, zaprezentowaliśmy cichych bohaterów, przedstawicieli zawodów, bez których miasto stanęłoby, pogrążyło się w chaosie. Zebraliśmy 16 bohaterów, którzy są przedstawicielami różnych zawodów, swoich koleżanek i kolegów po fachu. Chcieliśmy im podziękować, wyróżnić ich. Rzucić światło na tych, którzy często stoją w cieniu.

W przestrzeni publicznej pojawiły się plakaty z wizerunkami ciekawych osób. Można było zobaczyć dyspozytora centrali ruchu, motorniczego, spawacza, osoby odpowiedzialne za gospodarkę odpadami, opiekę nad seniorami, nauczyciela, pielęgniarkę, lekarkę, wolontariuszy. Osoby, bez których funkcjonowanie Szczecina i jego mieszkańców byłoby trudne, a czasami nawet niemożliwe!

Na dedykowanej akcji stronie www.szczecintowy.eu pojawiły się nie tylko ich zdjęcia, ale także niezwykłe filmy opisujące ich rozterki, zmagania z codziennością i pracę, którą wykonywali pomimo własnych lęków. W trakcie pandemii tysiące ludzi stanęło przed niezwykle odpowiedzialną decyzją.
Zastanawiali się jak zorganizować swoje życie prywatne, żeby móc wykonywać obowiązki służbowe. Wielu z nich musiało sobie poradzić z obawiam o zdrowie własne oraz najbliższych. Ludzie, bez których miasto nie mogłoby funkcjonować postawili dobro wspólne nad osobistym.

Akcja i strona była uhonorowaniem profesjonalizmu i odpowiedzialnych postaw, a jednocześnie pokazywała tożsamość lokalną szczecinian. Szczecin to przecież Wy!
Niezwykłym elementem całej kampanii byli mieszkańcy naszego miasta. Opowiadali nam także swoje historie. Opisywali co robili podczas tych trudnych, pierwszych chwil, jak się czuli, jak wpłynęła na nich potrzeba izolacji społecznej. Na stronie umieściliśmy wspomnienia Szczecinian o tym jak pomagali innym, jak się bali, co się zmieniło, jak wyglądał ich zwykły dzień.

Te wszystkie wspomnienia i opowieści utworzyły obraz społeczności lokalnej, zakorzenionej mocno w swoim mieście. Każdy bowiem robił coś ważnego, niezależnie od tego czy chodził do pracy, pomagał innym czy odpowiedzialnie pozostał w domu.

Szczecin to Wy jest akcją, która połączyła mieszkańców naszego miasta. Rok 2021, kolejny niełatwy dla każdego z nas, przynosi kolejną odsłonę. Robimy do dla Was.

Elżbieta

Wolontariuszka

Zbigniew

Monter sieci wodociągowej

Klaudia

Centrum Seniora

Andrzej

Kierowca autobusu

Bartosz

Motorniczy

Sławomir

Spawacz

Aleksandra

Strażniczka miejska

Jacek

Dyspozytor

Krzysztof

Wolontariusz

Natalia

Pielęgniarka

Katarzyna

Lekarka

Wojciech

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów

Przemysław

Nauczyciel

Klaudia

Dom Pomocy Społecznej

Wojciech

Operator śmieciarki

Helena

Pracownica socjalna